• Szczegóły
 • Recenzje
 • 65165246.jpg

  Preparat do czyszczenia akcesoriów akwarystycznych

  Zastosowanie:

  Preparat przeznaczony do czyszczenia elementów wyposażenia akwarium, takich jak rurki, termometry, dyfuzory CO2, itp.

  Sposób użycia:

  Zabrudzony element wyposażenia należy wyjąć z akwarium, umieścić w pojemniku Aqua Cleaner Box (dostępny w ofercie Aqua Art oddzielnie) i zalać ostrożnie Aqua Cleaner’em. Pozostawić całkowicie zanurzony w przez około 40 do 60 minut w zależności od stopnia zabrudzenia. Ostrożnie wyjąć. Przed ponownym włożeniem do akwarium dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą do całkowitego zmycia produktu.

  Niebezpieczeństwo

  Zawiera: podchloryn soduPowoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

  W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

  Chronić przed dziećmi.

  Nie mieszać z kwasami.

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  Przechowywać pod zamknięciem.

Aqua Art Aqua Cleaner 500ml

Kod produktu: 879540677756987


Brak w magazynie
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • 65165246.jpg

  Preparat do czyszczenia akcesoriów akwarystycznych

  Zastosowanie:

  Preparat przeznaczony do czyszczenia elementów wyposażenia akwarium, takich jak rurki, termometry, dyfuzory CO2, itp.

  Sposób użycia:

  Zabrudzony element wyposażenia należy wyjąć z akwarium, umieścić w pojemniku Aqua Cleaner Box (dostępny w ofercie Aqua Art oddzielnie) i zalać ostrożnie Aqua Cleaner’em. Pozostawić całkowicie zanurzony w przez około 40 do 60 minut w zależności od stopnia zabrudzenia. Ostrożnie wyjąć. Przed ponownym włożeniem do akwarium dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą do całkowitego zmycia produktu.

  Niebezpieczeństwo

  Zawiera: podchloryn soduPowoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

  W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

  Chronić przed dziećmi.

  Nie mieszać z kwasami.

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  Przechowywać pod zamknięciem.