• Szczegóły
 • Recenzje
 • 65166473.jpg

  Test Solution jest roztworem o określonej przewodności właściwej ok. 250 uS w temperaturze 25 O C i służy do sprawdzania poprawności wskazań popularnych mierników konduktometrycznych w wykorzystywanych w akwarystyce.

  Instrukcja wykonania

  1. Przede wszystkim przed przystąpieniem do sprawdzenia/kalibracji miernika należy wymienić baterią na nową.

  2. Część pomiarowa miernika (elektrody, czujnik temperatury) przed przystąpieniem do pomiaru musi być zupełnie

  czysta i sucha. Elektrody miernika nie mogą posiadać osadów ani innych zabrudzeń.

  3. Doprowadzić roztwór sprawdzający Test Solution do temperatury 25 O C ± 0,2 O Korzystnie jest sprawdzić temperaturę dowolnym dokładnym termometrem.

  4. Zanurzyć część pomiarową miernika w roztworze. Poruszyć kilka razy miernikiem zwracając uwagę aby w części pomiarowej nie było pęcherzyków powietrza. Odczekać kilka minut na ustalenie się temperatury na wyświetlaczu miernika

  5. Dokonać sprawdzenia wskazań miernika. Jeśli wskazanie miernika w temperaturze 25 O C ± 0,2 OC mieści się w zakresie 240-260 uS wartość można uznać za prawidłową. W przeciwnym przypadku dokonać kalibracji zgodnie z instrukcją miernika.

  6. Po ukończeniu sprawdzenia/ kalibracji część pomiarową miernika dokładnie opłukać pod bieżącą wodą a następnie w wodą RO.

  UWAGA! Należy bezwzględnie zwrócić uwagę aby sprawdzany/kalibrowany miernik był suchy i nie zawierał śladów wody. W przeciwnym wypadku można zanieczyścić roztwór Test Solution co będzie skutkowało błędną kalibracją i błędnymi wskazaniami miernika. Dokładność Test Solution wynosi ok. 4%. Podczas sprawdzania/kalibracji roztwór Test Solution musi mieć możliwie dokładnie temperaturę 25 O C ± 0,2 OC .

  UWAGA! Chronić przed dziećmi.  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie stosować do hodowli roślin i zwierząt przeznaczonych do konsumpcji i przetwórstwa spożywczego. Preparat przeznaczony do akwariów z krewetkami, rybami i roślinami ozdobnymi.

  Dostępne opakowania: 90 ml

QualDrop Test Solution 90ml

Kod produktu: 3333333


Brak w magazynie
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • 65166473.jpg

  Test Solution jest roztworem o określonej przewodności właściwej ok. 250 uS w temperaturze 25 O C i służy do sprawdzania poprawności wskazań popularnych mierników konduktometrycznych w wykorzystywanych w akwarystyce.

  Instrukcja wykonania

  1. Przede wszystkim przed przystąpieniem do sprawdzenia/kalibracji miernika należy wymienić baterią na nową.

  2. Część pomiarowa miernika (elektrody, czujnik temperatury) przed przystąpieniem do pomiaru musi być zupełnie

  czysta i sucha. Elektrody miernika nie mogą posiadać osadów ani innych zabrudzeń.

  3. Doprowadzić roztwór sprawdzający Test Solution do temperatury 25 O C ± 0,2 O Korzystnie jest sprawdzić temperaturę dowolnym dokładnym termometrem.

  4. Zanurzyć część pomiarową miernika w roztworze. Poruszyć kilka razy miernikiem zwracając uwagę aby w części pomiarowej nie było pęcherzyków powietrza. Odczekać kilka minut na ustalenie się temperatury na wyświetlaczu miernika

  5. Dokonać sprawdzenia wskazań miernika. Jeśli wskazanie miernika w temperaturze 25 O C ± 0,2 OC mieści się w zakresie 240-260 uS wartość można uznać za prawidłową. W przeciwnym przypadku dokonać kalibracji zgodnie z instrukcją miernika.

  6. Po ukończeniu sprawdzenia/ kalibracji część pomiarową miernika dokładnie opłukać pod bieżącą wodą a następnie w wodą RO.

  UWAGA! Należy bezwzględnie zwrócić uwagę aby sprawdzany/kalibrowany miernik był suchy i nie zawierał śladów wody. W przeciwnym wypadku można zanieczyścić roztwór Test Solution co będzie skutkowało błędną kalibracją i błędnymi wskazaniami miernika. Dokładność Test Solution wynosi ok. 4%. Podczas sprawdzania/kalibracji roztwór Test Solution musi mieć możliwie dokładnie temperaturę 25 O C ± 0,2 OC .

  UWAGA! Chronić przed dziećmi.  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie stosować do hodowli roślin i zwierząt przeznaczonych do konsumpcji i przetwórstwa spożywczego. Preparat przeznaczony do akwariów z krewetkami, rybami i roślinami ozdobnymi.

  Dostępne opakowania: 90 ml