Podłoża

Podłoża

Podłoże w naszych akwariach pełni szereg bardzo istotnych funkcji w cyklu życia akwarium, tj. gromadzi bakterie nitryfikacyjne, filtruje zbiornik, stanowi dla roślin źródło niezbędnych pierwiastków, wchłania nadmiar nawozów, oddaje nawozy w przypadku ich braku w wodzie, wpływa na parametry wody (odczyn Ph, Kh, Gh, zawartość innych pierwiastków które podłoże może oddać/przyjąć do/z wody). Podłoże wybieramy w zależności od typu biotopu jaki chcemy założyć. Niekontrolowany wzrost niektórych substancji jest bardzo niewskazany i może doprowadzić do wysypu glonów, aklimatyzacji niechcianych organizmów, a w końcu do restartu zbiornika.

Wśród podłoży akwarystycznych możemy rozróżnić:

Podłoża jałowe - żwir kwarcowy, żwir bazaltowy, żwir rzeczny, piasek – są to podłoża jałowe, nie dostarczające roślinom żadnych związków odżywczych. Stanowią podłoże do ukorzeniania się roślin. Należy zwrócić uwagę na ostrość krawędzi żwiru. Najodpowiedniejszy jest żwir o zaokrąglonych krawędziach (np. żwir kwarcowy, żwir rzeczny o różnym stopniu granulacji). Podłoża żwirowe o większej granulacji są przeważnie stosowane w dużych zbiornikach zamieszkiwanych przez duże ryby. Podłoża żwirowe o mniejszej granulacji mają zastosowanie w mniejszych i średnich akwariach z zamiarem uprawy roślin, jednak wymagają zasilania w niezbędne składniki odżywcze dla korzeni roślin (np. zastosowanie substratu podżwirowego).

Substraty podżwirowe – jest to rodzaj podłoża (głównie palona glina) zawierającego bądź nie zawierającego składników odżywczych dla korzeni roślin. Jego cechą charakterystyczną jest jego lekkość (lżejsze od żwiru), porowatość (pracuje jak dodatkowy filtr dzięki możliwości osiadania w nim pożytecznych bakterii) oraz twardość (hamuje „osiadanie” dna), nie kruszy się i nie brudzi wody.

Generalnie substrat jest to pewna warstwa która „nie widzi” słupa wody, czyli znajduje się pod podłożem właściwym. Ponieważ istnieją substraty bez składników odżywczych, możemy je zastosować również pod podłoża aktywne. Ich rolą wtedy jest zwiększenie przepływu wody w warstwie korzeni roślin. Substraty z wartościami odżywczymi stosujemy natomiast w przypadku podłoży jałowych w celu wzbogacenia korzeni roślin o wymagane substancje odżywcze.

Każdy substrat podżwirowy posiada informację jak go stosować.

Podłoża aktywne -  to nowoczesne podłoża na bazie naturalnej ziemi poddanej obróbce termicznej. Posiadają bardzo dobrą porowatość i są bogate w substancje niezbędne roślinom. Posiadają zdolność wymiany kationowo - jonowej, co w konsekwencji pomaga w utrzymaniu właściwych poziomów Kh, Gh (obniżają ich wartości), co stabilizuje wartość Ph. Ta cecha powoduje, że podłoża aktywne się zużywają (z czasem zmniejsza się zdolność do wymiany kationowo-jonowej). Można powiedzieć że mają swoją „pojemność” i będą wymagały dodatkowego nawożenia.

Podłoża aktywne mają szerokie zastosowanie w akwarystyce słodkowodnej. Stosowane są zarówno w akwariach roślinnych, jak i w krewetkariach. Posiadają różną granulację i kolor.

Bogata oferta oferowana w kategorii „Podłoża” pochodzi od producentów następujących Firm: Aqua Art, Aqua Nova, Aquaforest., Prodibio, Tetra, Tropica oraz innych.

Posiadamy produkty w konkurencyjnych cenach.