Piasek i żwiry

Piasek i żwiry

Żwir kwarcowy, żwir bazaltowy, żwir rzeczny, piasek – są to podłoża jałowe, nie dostarczające roślinom żadnych związków odżywczych. Stanowią podłoże do ukorzeniania się roślin. Należy zwrócić uwagę na ostrość krawędzi żwiru. Najodpowiedniejszy jest żwir o zaokrąglonych krawędziach (np. żwir kwarcowy, żwir rzeczny o różnym stopniu granulacji). Podłoża żwirowe o większej granulacji są przeważnie stosowane w dużych zbiornikach zamieszkiwanych przez duże ryby. Podłoża żwirowe o mniejszej granulacji mają zastosowanie w mniejszych i średnich akwariach z zamiarem uprawy roślin, jednak wymagają zasilania w niezbędne składniki odżywcze dla korzeni roślin (np. zastosowanie substratu podżwirowego).